Regulamin pralni HYGEARegulamin HYGEA

Informujemy, że:

 1. Mocne zabrudzenia oraz niektóre plamy mogą być niemożliwe do całkowitego usunięcia.
 2. Obszycia ze sztucznej skóry (skaju) mogą zesztywnieć i popękać oraz zafarbować odzież.
 3. W miejscach uszkodzonych przez mole (lub inne insekty) po wykonaniu usługi pojawią się widoczne dziurki, zaś w miejscach narażonych na intensywne tarcie w trakcie użytkowania po praniu mogą pojawić się przetarcia (rozdarcia) oraz zmiana koloru.
 4. Barwniki o niskiej jakości stosowane w odzieży mogą spowodować miejscowe zanikanie koloru, zmianę koloru lub całkowite rozjaśnienie barwy odzieży.
 5. Wyroby zawierające puch (np. kurtki, kołdry) w procesie czyszczenia mogą ulec deformacji, na tkaninie mogą pozostać ślady po oczyszczaniu puchu z jego naturalnej warstwy.
 6. Odzież posiadająca guziki, klamry i inne ozdoby przed oddaniem do czyszczenia powinny być usunięte, w przeciwnym wypadku pralnia nie ponosi za nieodpowiedzialności.
 7. Pralnia nie ponosi odpowiedzialności za szkody w odzieży, których nie można było przewidzieć przed jej przyjęciem, a wynikające z niedostatecznej trwałości farbowania, napisów drukowanych, zbiegania się materiału, impregnacji i innych ukrytych wad.
 8. W przypadkach określonych pod literami a-g usługa może być wykonana na wyraźne żądanie klienta i jego ryzyko

W przypadku dywanów informujemy, że:

 1. Istnieje ryzyko, że nie wszystkie plamy zostaną całkowicie usunięte, dotyczy to między innymi plam z silnych barwników (w tym z kawy, barszczu, coca-coli, tuszu), plam z klejów i substancji lepkich, przebarwień powstałych od naturalnego drewna i bejc, plam z moczu, niektórych tłustych plam niewiadomego pochodzenia oraz odbarwień.
 2. Frędzle, które umieszczone są w miejscach intensywnego użytkowania mogą ulec zniszczeniu oraz zżółknąć.
 3. Dywany wiskozowe (sztuczny jedwab) na skutek czyszczenia mogą zmienić strukturę runa (zmiana odcienia, zesztywnienie włosa).
 4. Dywany i chodniki po czyszczeniu mogą stracić sztywność.
 5. Dywany i chodniki wełniane mogą ulec niewielkiemu skurczeniu.
 6. Na dywanach i chodnikach wykonanych z włókna polipropylenowego w miejscach intensywnie używanych mogą pozostać obszary o ciemniejszych odcieniach będące wynikiem uszkodzeń runa w trakcie użytkowania.
 7. Dywany klejone warstwowo przyjmowane są na ryzyko klienta.
 8. Dodatkowo pralnia nie ponosi odpowiedzialności za:
  1. złe użytkowanie dywanu, np. wilgoć, narażenie na promienie słoneczne itp.
  1. złe przechowywanie dywanu, np. Zbutwienie w sytuacjach po zalaniu czy uszkodzenia fizyczne przez insekty i zwierzęta, których to uszkodzeń nie można ocenić przed wypraniem.
  1. W przypadkach określonych pod literami a-h klient przyjmuje do wiadomości ryzyko, że usługa może nie doprowadzić do wyprania dywanu bez opisywanych uszczerbków, godzi się na to przejmując ryzyko na siebie.

Odzież skórzana

Ze względu na specyfikę odzieży skórzanej- jest to naturalny surowiec różnych gatunków poddawany wcześniej zabiegom wyprania w nieznanych nam warunkach – informujemy, że:
 1. Odzież może nierównomiernie się wybarwić ze względu na wady skóry, częściowe przetarcia mizdry oraz w miejscach poprzednio zaplamionych.
 2. Pierwotne kolory odzieży na skutek czyszczenia mogą ulec zmianom tj. rozjaśnieniu lub zmianie odcienia, w przypadku odzieży z nubuku zmiany koloru mogą być znaczne.
 3. W procesie czyszczenia odzież może się skurczyć lub stracić fason.
 4. Odzież o obniżonej wytrzymałości skóry lub podszewki (odzież znoszona lub nieprawidłowo wyprawiona) narażona jest na rozerwania (rozprucia).
 5. Blizny, skazy, choroby skóry oraz miejsca przetarte w trakcie użytkowania uwidaczniają się w procesie czyszczenia i pozostają po renowacji
 6. Nie da się całkowicie usunąć zabrudzeń z odzieży jasnej – na brzegach i zgięciach rękawów oraz na kołnierzach odzieży
 7. Plamy wsiąknięte w tkaninę skóry pozostaną.
 8. Uprzedzamy, że wyroby z łatek mogą rozpuścić się lub rozkleić.
 9. W przypadku określonych w pkt.3 pod literami a-h klient przyjmuje do wiadomości ryzyko, że usługa może nie odprowadzić do usunięcia wszystkich plam może też doprowadzić do wystąpienia wad opisanych w pkt.3, godzi się na to i oświadcza oddając rzecz do pralni, że przyjmuje da siebie ryzyko z jakim efektem rzecz zostanie wyprana.

Reklamacja

 1. Prawo do reklamacji przysługuje w dniu odbioru garderoby. Brak zgłoszenia pisemnych zastrzeżeń ze strony klienta co do Jakości wykonanej usługi i nie może stanowić w przyszłości podstaw do roszczeń reklamacyjnych
 2. Podstawą zgłoszenia reklamacji jest dowód przyjęcia – umowa.
 3. Reklamację należy przesłać listem poleconym na adres firmy: HYGEA Sp. z o.o. ul. Kościuszki 96, 64-700 Czarnków.
 4. Pralnia ustosunkuje się do żądania zawartego w reklamacji w terminie 14 dni od odbioru korespondencji z reklamacją; w razie potrzeby pralnia może zasięgnąć opinii rzeczoznawcy co do zasadności reklamacji, co wydłuży okres rozpatrywania reklamacji
 5. W celu i na okres potrzebny do rozpatrzenia reklamacji niezbędne jest pozostawienie w pralni reklamowanej odzieży lub innego asortymentu.

Informujemy, że:

 1. Czyszczenie (pranie) wszelkich wyrobów nie powoduje odnowienia wyrobu do jego stanu pierwotnego z chili wytworzenia, lecz wyłącznie odświeżenie jego wyglądu z uwzględnieniem stanu, w jakim znajdował się w chwili oddania do prania.
 2. Na podstawie art. 471 i art. 472 kodeksu cywilnego, pralnia zobowiązana jest do naprawienia szkody wynikającej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które pralnia odpowiedzialności nie ponosi. Odpowiedzialność pralni obejmuje niezachowanie należytej staranności przy wykonywaniu usługi.
 3. W przypadku nieodebrania odzieży w ciągu 90 dni od daty zleceni usługi, zostaje ona oddana na cele dobroczynne z uwagi na brak możliwości magazynowania oddanych do pralni.

Administrator danych

Pragniemy poinformować że: Administratorem Państwa danych osobowych jest HYGEA Sp. z o.o.  z siedzibą w Czarnkowie przy ulicy Kościuszki 96, wpisanej do KRS 0001010763